Tag: programowanie architektura

  • Dlaczego Twoja firma potrzebuje architekta i Ty o tym nie wiesz

    Dlaczego Twoja firma potrzebuje architekta i Ty o tym nie wiesz

    Czy w twoim zespole istnieje osoba na stanowisku Software Architect? Być może architekturą zajmuje się developer z największym doświadczeniem? Czy większość decyzji podejmowana jest w losowym gronie developerów gdzie każdy zgłasza swój pomysł i wspólnie podejmuje się decyzje? A może masz do czynienia ze zjawiskiem Hype Driven Development, w którym koncept zmienia się co wypad […]